Zeeschip verliest zeecontainers op de Noordzee

Er is volgens Roger Horn niets mooier dan zeilen in Zuid-Frankrijk. Hij houdt ervan om het water op te gaan voor de pleziervaart. In Nederland en België is het daar op dit moment niet het beste weer voor, iets dat in dit geval even goed uitkomt. Zeeschip Star First kreeg voor de Franse kust bij Calais te maken met zwaar weer en verloor als het gevolg daarvan een aantal van de containers. In België zijn vervolgens 2 van de 12 overboord geslagen containers aangespoeld. Deze bleken gevuld met bananen. Volgens het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) is er verder geen sprake van direct gevaar voor de scheepvaart.

Geen meldingen van de pleziervaart

Er zijn tot nu toe geen meldingen gekomen van uitgevaren pleziervaart in het gebied, wat betekent dat andere boten geen last zullen hebben van de containers die overboord zijn geslagen. Roger Horn kan zich dat goed voorstellen, aangezien ook hij er liever voor kiest om tijdens de zomermaanden te zeilen in Zuid-Frankrijk of elders het mooie weer op te zoeken. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat de gespecialiseerde diensten op dit moment zoeken naar de verloren containers, om die zo snel mogelijk op te sporen.

Containers zullen openslaan en zinken

Volgens analisten zullen de verloren zeecontainers als het gevolg van het zware weer waarschijnlijk openslaan, om vervolgens met water te worden gevuld en naar de bodem van de zee te zinken. Het wordt dan erg lastig om de zeecontainers nog terug te vinden. Het is voor Roger Horn en anderen te hopen dat er geen bestellingen in zaten die zij online en overzees hadden gedaan. De vracht in de verloren containers moet als verloren worden beschouwd, het is niet duidelijk of het gaat om meer bananen of om andere producten.

Roger Horn

Author Roger Horn

More posts by Roger Horn

Leave a Reply